Tip 4. Overweeg een man-vrouw firma

Drijft u een onderneming en werkt uw fiscaal partner mee? Bespreek eens met ons of een officiële samenwerking — de zogenaamde ‘man-vrouw firma’ — in uw situatie wellicht nóg meer voordeel biedt. Het (ver)delen van de winst over de partners binnen een man-vrouwfirma kan voordelig zijn als de verdeling tot gevolg heeft dat een deel van de winst bij de andere partner tegen een lager tarief belast wordt.

  • Deel deze pagina