Kassabon en BTW-aftrek

BTW op kassabon verrekenbaar U krijgt een benzinebon of een bonnetje van de supermarkt (voor een zakelijke aankoop). Is de BTW op deze bon verrekenbaar? Formeel niet, maar praktisch wel. Een factuur moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn: Uw volledige naam en die van uw afnemer (de juridische naam, de handelsnaam mag ook); Uw volledige adres en dat van uw afnemer; Uw [...]

Belasting box 3 omlaag voor kleine spaarders

Volgens Het Financiële Dagblad (FD) zijn de regeringspartijen het eens geworden over aanpassing van de belastingheffing in box 3. Door de lage rentes ligt deze heffing onder vuur. De huidige wet gaat er namelijk vanuit dat spaarders 4% rendement maken. Daarover moet 30% belasting worden betaald. Dat komt neer op (4% x 30% =) 1,2% belasting, waardoor de belastingheffing op dit moment hoger is dan [...]

Vraag buitenlandse BTW vóór 1 oktober terug

U mag in de Nederlandse BTW-aangifte niet de buitenlandse BTW in aftrek brengen. Doet u geen BTW-aangifte in het andere land, dan is het mogelijk om de BTW terug te vragen door hiertoe een verzoek te doen aan de Nederlandse Belastingdienst. Om een verzoek in te dienen moet uw onderneming in Nederland zijn gevestigd, geen BTW-aangifte doen in het andere EU-land en de goederen en diensten [...]

VAR-aanvraag voor 2016 niet nodig

De VAR verdwijnt vanaf 1 januari 2016. Daarom is het deze maand niet nodig de VAR voor het komende kalenderjaar aan te vragen voor zzp’ers. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties In juli van dit jaar heeft de Tweede Kamer het alternatief voor de VAR goedgekeurd. Met de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever [...]

Waarde in verhuurde staat relevant voor WOZ-waarde

De verkoopprijs van een woning kan, bij verkoop in verhuurde staat, niet gebruikt worden als uitganspunt voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Voor de WOZ-waarde is immers de vrije verkoopwaarde relevant. Dat wil volgens de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:1087) echter niet zeggen dat deze verkoopprijs dan in het geheel niet meegenomen mag worden bij het vaststellen van de WOZ-waarde. 'Er kan bewijskracht [...]