Nazorg woekerpolis onvoldoende

Verzekeraars hebben de door AFM in maart 2014 vastgestelde streefcijfers met betrekking tot het zoeken naar oplossingen voor lopende beleggingsverzekeringen niet gehaald. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 9 oktober 2014 heeft gepubliceerd. Voor het eerst toont de AFM in deze publicatie de prestaties van de individuele verzekeraars. Voor de 250.000 niet opbouwende beleggingsverzekeringen is halverwege 2014 pas in 52 procent van de gevallen een oplossing gevonden. Een niet opbouwende polis is een polis waar wel geld in gaat, maar die naar verwachting geen vermogen opbouwt. Voor de 620.000 hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen is halverwege 2014 pas voor 36 procent van de lopende beleggingsverzekeringen actie ondernomen. De AFM vindt de door verzekeraars behaalde resultaten zeer teleurstellend. Zij heeft echter geen sancties of dwangmiddelen. Wel hebben verzekeraars nu met de AFM afgesproken dat zij zich onderwerpen aan tuchtrecht. Hiertoe heeft de AFM met iedere verzekeraar een target afgesproken. Ook deze targets zijn per verzekeraar opgenomen in de publicatie.

Verzekeraars hebben ook drie maanden na het verstrijken van de deadline niet het beoogde resultaat van 100 procent gehaald. Er zijn nog steeds consumenten die wel premie betalen maar daar naar verwachting geen waarde mee opbouwen. Kom daarom zelf in actie als u een woekerpolis heeft!

Bron: FiscAlert

  • Deel deze pagina