Alternatief plan voor bijtelling auto van de zaak

Het kabinet heeft een alternatief plan voor de aanpassing van de autobelastingen per 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke plan (zie ons bericht ‘Autobelastingen op de schop’), oogste veel kritiek. Het alternatieve plan is afkomstig van de autobranche (RAI, BOVAG, VNA), werkgevers (VNO-NCW en MKB Nederland), de ANWB, twee milieuorganisaties en het Formule E-team verstuurd aan leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën.
Het plan van de negen organisaties kent twee hoofdlijnen:

 • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor volledig elektrische auto’s en een halftarief MRB voor semi-elektrische auto’s.
 • Introductie van 4 in plaats van 5 nieuwe categorieën in de bijtelling:
  1. volledig elektrische auto’s: 4% bijtelling;
  2. semi-elektrische auto’s (plugin hybrides), die maximaal 50 gram CO2 per kilometer uitstoten: 15% bijtelling;
  3. auto’s met een CO2-uitstoot van 51 tot 106 gram per kilometer: 21% bijtelling;
  4. overige auto’s: 25% bijtelling.
  Om het voorstel van een budgettaire dekking te voorzien worden de drie hoogste schijven in de BPM (106-155 gram/km; 156-174 gram/km en meer dan 174 gram/km) verhoogd.

Het voorstel geldt, voor wat betreft het percentage van de bijtelling en de wijzigingen in de tarieven in de BPM, alleen voor de auto’s die in 2016 nieuw worden aangeschaft. Bestaande leasecontracten worden ontzien; niemand wordt tijdens zijn leaseperiode met nieuwe bijtellingspercentages geconfronteerd. Voor het huidige wagenpark blijven de gebruikelijke termijnen van kracht, dat wil zeggen dat de fiscaal gunstige bijtelling voor bijvoorbeeld een auto die in 2015 wordt aangeschaft, tot 2020 gehandhaafd blijft.

Bron: FiscAlert.nl

 • Deel deze pagina