Tip 2 Vergeet de BTW niet

Als u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent moet u ‘belasting over de toegevoegde waarde’ betalen. U brengt uw klanten deze BTW in rekening die u vervolgens aan de fiscus afdraagt. De BTW die uw leveranciers aan u in rekening hebben gebracht, mag u van dat bedrag aftrekken. Wat u vervolgens betaalt — of terugkrijgt, dat kan natuurlijk ook —, volgt uit de BTW-aangifte die u in de regel eens per kwartaal moet doen. Het is belangrijk dat uw facturen aan de wettelijke eisen voldoen. U kunt de volgende link kopiëren in uw adresbalk.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen

Als u BTW wilt verrekenen, moeten ook de facturen die ten laste komen van uw onderneming in principe aan die eisen voldoen. Voor aankopen tot € 100 is een vereenvoudigde factuur met naw-gegevens van de leverancier, datum, BTW en productomschrijving voldoende. Om de BTW van brandstof te kunnen verrekenen, is het voldoende als u met pin of creditcard heeft betaald. U moet de bonnen dan wel kunnen overleggen.

▷ Blijft jaarlijks na verrekening van de door u betaalde BTW minder dan € 1.883 over? Dan kunt u in aanmerking komen voor de ‘kleine-ondernemersregeling’ waardoor u minder of misschien wel helemaal geen BTW hoeft te betalen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl

▷ Betaalt een klant (een deel van) de factuur niet? Wat u te veel aan BTW heeft afgedragen, kunt u terugvragen bij de Belastingdienst (schriftelijk).

Ook is het mogelijk om de BTW die betaald is op kostenfacturen kort vóór de start van de onderneming terug te vragen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

  • Deel deze pagina